You must watch the fleet. Here fleet is-

a abstract noun

a collective noun

a proper noun

a material nounপ্রশ্নের বর্ণনাঃ শীঘ্রই আসছে...